Παράκαμψη της πλοήγησης

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου | ΔΕΚΑ Τρικάλων

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την υλοποίηση της δομής «για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”», της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Τρικκαίων(από Συγχώνευση βάσει ΦΕΚ 700/τ.Β΄/29-4-2011), που εδρεύει στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Attachment Size
proslipsi_prosopikou.doc 154.5 KB
parartima_epoxiko_19_el_GR-1.doc 396.5 KB