Παράκαμψη της πλοήγησης

Πρόσκληση πολιτών σε δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (LMP) του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δ. Τρικκαίων μέσα από τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.   | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠρόσκληση πολιτών σε δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (LMP) του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δ. Τρικκαίων μέσα από τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. | ΔΕΚΑ Τρικάλων

Πρόσκληση πολιτών σε δημόσια διαβούλευση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (LMP) του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του Δ. Τρικκαίων μέσα από τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου.

Στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC - 'EUROSCAPES'«GREEN MANAGEMENT PLANS FOR EUROPEAN URBAN AND PERI-URBAN LAND» - 'EUROSCAPES' που αφορά τη διαχείριση του Αστικού και Περιαστικού περιβάλλοντος πρόκειται να συνταχθεί ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης του περιβάλλοντος που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη του GIS της περιοχής του Δήμου Τρικκαίων για χώρους πρασίνου, ποτάμια, πολιτιστική κληρονομιά που θα στοχεύει στην διατήρηση, την διαχείριση, την προστασία, την αναβάθμιση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την δημιουργία πράσινων και πολιτιστικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες.
Επειδή στην έννοια «περιβάλλον» περικλείεται τόσο η φύση όσο και ό άνθρωπος, πιστεύουμε ότι προκειμένου να διαμορφώσουμε τις πολιτικές διαχείρισης του περιβάλλοντος και τις κατευθύνσεις του τοπικού σχεδίου διαχείρισης είναι απαραίτητη η συμμετοχή των δημοτών.
Πρέπει να μάθουμε τι περιμένουν οι δημότες από το τοπικό σχέδιο διαχείρισης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, να δούμε τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, τις προσδοκίες τους, νέες ιδέες ,τόσο για την γειτονιά που κατοικούν όσο και για όλη την πόλη.
Για τον σκοπό αυτό σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων ( www.trikalacity.gr ) και στη συνέχεια επιλέξετε το εικονίδιο EUROSCAPES ή εναλλακτικά να επισκεφθείτε την διαδικτυακή πύλη του e-Dialogos ( http://www.edialogos.gr ) και να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι 15-9-2011.
Η συμμετοχή σας έχει σαν απώτερο σκοπό το τοπικό σχέδιο δράσης που θα προκύψει να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό και πρακτικού εργαλείο διαχείρισης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου.
Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.euroscapes-eu.org
Το πρόγραμμα υλοποιείται πιλοτικά για τα παλιά όρια του Δήμου Τρικκαίων από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Τρικάλων με την συνεργασία της e-trikala Α.Ε..