Παράκαμψη της πλοήγησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ» | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ» | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΗΦΗ «Η ΤΡΙΚΚΗ»

Η κοινωφελής ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013,
καλεί
τους δυνητικά ωφελούμενους τoυ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, στα κεντρικά γραφεία της Δομής. Για όσους αδυνατούν να μετακινηθούν προβλέπεται η κατ’ οίκον επίσκεψη και η συμπλήρωση της αίτησης από στέλεχος της δομής.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ» είναι Μονάδα δωρεάν ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων (άνω των 65 ετών) δυναμικότητας 25 ωφελούμενων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ) και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.
Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.
Η Δομή είναι στελεχωμένη με μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικούς φροντιστές και μία εργαζόμενη ως βοηθητικό προσωπικό. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το Κέντρο διαθέτει οδηγό καθώς και μικρό λεωφορείο για τη μεταφορά των ωφελουμένων προς το Κέντρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα χώρο της Δομής στο τέρμα της οδού Μυροφύλλου στη συνοικία του Αγίου Οικουμενείου (Σεισμόπληκτα), (συστεγάζεται με το Β’ Παράρτημα ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων) στο τηλ. 24310-75551 καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΚΑ Τρικάλων (Βαλκάνου 6, 42100 Τρίκαλα, τηλ. 24310-73888).

Για τη ΔΕΚΑ Τρικάλων

Ο Πρόεδρος
ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ