Παράκαμψη της πλοήγησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ  | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Δ.Ε.Κ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ .

Η ΔΕΚΑ Τρικάλων σε συνέχεια και της υπ’ αριθμ. 152/2013 Απόφασης του ΔΣ, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο παιδιάτρους για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς που διαθέτει.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος καθώς και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναγράφονται στην προαναφερόμενη απόφαση του ΔΣ η οποία και επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (στο Σύνδεσμο ‘Πρόσθετα Αρχεία’).

Από τη ΔΕΚΑ Τρικάλων