Παράκαμψη της πλοήγησης

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ευφυών Πόλεων» InSMART | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ευφυών Πόλεων» InSMART | ΔΕΚΑ Τρικάλων

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ευφυών Πόλεων» InSMART

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Κοινωφελής ΔΕΚΑ Τρικάλων, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Ευφυών Πόλεων» InSMART (GRANT AGREEMENT No: 314164) “Integrative Smart City Planning”, που υλοποιείται από την Κοινωφελή ΔΕΚΑ Τρικάλων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του 7oυ Πλαισίου Στήριξης (FP7) – ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ - 2012 (Seventh Framework Programme, ENERGY-SMARTCITIES-2012)

Το έργο aφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που ενισχύει τον αειφόρο σχεδιασμό και προωθεί τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες των πόλεων μέσα από μια προσέγγιση, ολοκληρωμένη αλλά και διεπιστημονικά σχεδιασμένη.

Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση δράσεων όπως προβλέπονται από την εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος.

Την Περιληπτική και Αναλυτική διακήρυξη του Έργου , μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να την 'κατεβάσει' από το Σύνδεσμο 'Πρόσθετα Αρχεία' που υπάρχει στην πάνω δεξιά γωνία της τρέχουσας ιστοσελίδας .

Επίσης έχουν προστεθεί δύο αρχεία που περιέχουν διευκρινήσεις που δόθηκαν σε ενδιαφερόμενες εταιρίες.