Παράκαμψη της πλοήγησης

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ») της Δ.Ε.Κ.Α Τρικάλων λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2003.

Η ίδρυση & λειτουργία του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» αποτελεί μια καινούργια και καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων που υλοποιεί η Δ.Ε.Κ.Α Τρικάλων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υλοποιείται με την αξιοποίηση του Επιχειρησικού Προγράμματος «Ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλων» το ΠΕΠ Θεσσαλίας και εντάσσεται στο Γ΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Διεύθυνση : Νικ. Πλαστήρα & Αργοναυτών, Συν.Μπάρας , ΤΡΙΚΑΛΑ

Τηλ: 24310 – 75110 , 24310 – 73888

ΦΑΞ: 2431 – 75110

Υπεύθυνος: ΙΤΣΙΟΥ ΑΝΘΗ (Κοινωνική Λειτουργός)

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά από 7:30 π.μ-14:30 μ.μ εκτός Σαββάτου & Κυριακής

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

Απευθύνεται σε άτομα με:

 1. Κινητικές δυσκολίες
 2. Νοητική στέρηση
 3. Διαταραχές λόγου
 4. Διαταραχές συμπεριφοράς
 5. Οποιαδήποτε άλλη αναπηρία

Το έτος 2006-2007 ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που παρακολούθησαν το πρόγραμμα του Κέντρου έφτασε τα 23 άτομα.

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» βρίσκεται στο κτίριο που διαμόρφωσε ο Δήμος Τρικκαίων για να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο Κέντρο αλλά και άλλες υπηρεσίες που θα απευθύνονται στα Αμεα, στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος της Μπάρας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» είναι συνολικού εμβαδού 250 τετρ. μ. περίπου αποτελούμενο από 6 μεγάλες αίθουσες και βοηθητικούς χώρους.

Οι παραπάνω κτιριακές εγκαταστάσεις τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι σκοποί του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» είναι:

 1. η δημιουργική απασχόλησης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες
 2. η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων
 3. η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και
 4. η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας
 2. Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)
 3. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 4. Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής
 5. Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων
 6. Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία
 7. Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες
 8. Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες
 9. Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ) τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.
 10. Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης

 ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

Το Κέντρο στελεχώνεται από:

  1. Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό (ΤΕ)
  2. Δύο (2) Φυσιοθεραπεύτριες (ΤΕ)
  3. Ένα (1) Οδηγό (ΔΕ)
  4. Μία (1) Κοινωνικό Φροντιστή ( ΔΕ)
  5. Μία (1) Εκπαιδευτή Τεχνικό (ΔΕ)
  6. Μια Κοινωνική Βοηθό (Υ.Ε)
  7. Μία (1) Βοηθητικό Προσωπικό (Υ.Ε)

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στο ΚΔΑΠ –ΜΕΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι και νέοι με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Τρικκαίων στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ –ΜΕΑ. Δεν αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών / εφήβων που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή περιοχή, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών / εφήβων απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα
 2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού
 3. Γνωμάτευση Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια

Προηγούνται τα παιδιά / οι έφηβοι με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα παιδιά / οι έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και τα παιδιά / οι έφηβοι που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις εξυπηρετουμένων στο Κέντρο.

Για την επανεγγραφή απαιτείται μόνο αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα.