Παράκαμψη της πλοήγησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τρίκαλα, 22/02/2013
Αρ. Πρωτ. 225

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΥ

για την Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούμενων του έργου «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση
και κοινωνική ένταξή τους.

Περίληψη διακήρυξης για διαγωνισμό υγρών καυσίμων

Δείτε το αρχείο της προκήρυξης από τα "πρόσθετα αρχεία"...